headbanner

Потврда

Здраво, дођите да консултујете наше производе!

Потврда за примену у контакту са храном и у складу са Уредбом (ЕЦ) бр. 1935/2004 Европског парламента и Савета од 27. октобра 2004.